Makinaburada.net satılık, kiralık, takaslık ve ikinci el makina ilan sitesi!
reklam reklam | yardım yardım / sss | iletişim
makina burada logo makina arayanlar

WWW.MAKINABURADA.NET KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ


1. MAKİNA İLAN KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca MAKİNA İLAN olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde MAKİNA İLANı kullanmaktan vazgeçiniz. MAKİNA İLAN sahibi bu "MAKİNA İLAN"da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, MAKİNA İLAN"ı ve "MAKİNA İLAN" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "MAKİNA İLAN"ın sahibi WWW.MAKINABURADA.NET (Bundan böyle kısaca MAKİNABURADA olarak anılacaktır)’dir. "MAKİNA İLAN"da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler WWW.MAKINABURADA.NET tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "MAKİNA İLAN"da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "MAKİNA İLAN"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları MAKİNABURADA KULLANICIya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "MAKİNA İLAN"da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. MAKİNABURADA tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "MAKİNA İLAN" hizmetlerinden yararlanan ve "MAKİNA İLAN"a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları 06/07/2009 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "MAKİNA İLAN"ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları ayrıca, MAKİNABURADA hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : MAKİNABURADA.NET tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.makinaburada.net ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : "MAKİNA İLAN"a ve/veya MAKİNABURADA VERİTABANIna çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "MAKİNA İLAN" üzerinden "MAKİNA İLAN" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "MAKİNA İLAN"a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "MAKİNA İLAN"dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. MAKİNABURADA ARAYÜZÜ : Başta ÜYEler tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve MAKİNABURADA VERİTABANIından sorgulanabilmesi amacıyla KULLANICILAR tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları MAKİNABURADAe ait olan tasarımlar içerisinde "MAKİNA İLAN" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. MAKİNABURADA VERİTABANI : "MAKİNA İLAN" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği MAKİNABURADAe ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE : MAKİNABURADA tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, MAKİNABURADA tarafından "MAKİNA İLAN" üzerinde tanımlanan ÜYElik sürecini tamamlayarak; MAKİNABURADAin elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ÜYElik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi KULLANICI.

2.8. ÜYE SÖZLEŞMESİ : "MAKİNA İLAN" dahilinde MAKİNABURADA tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; MAKİNABURADA ile ÜYE arasında üyelik kayıt sürecinde ÜYEnin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. MAKİNABURADA, ÜYE SÖZLEŞMESİni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ÜYEnin onayına sunabilir. Bu durumda ÜYE olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. MAKİNABURADA HİZMETLERİ

3.1. MAKİNABURADA, ÜYEler tarafından MAKİNABURADA VERİTABANIna yüklenen içeriklerin KULLANICILAR tarafından "MAKİNA İLAN" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle MAKİNABURADA VERİTABANI üzerinden sorgulanabilmesini ve "MAKİNA İLAN" üzerinden MAKİNABURADAe ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. MAKİNABURADA, ÜYELİK SÖZLEŞMESİnde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "MAKİNA İLAN" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYElerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, KULLANICILAR ve/veya ÜYElerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, "MAKİNA İLAN" dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri "MAKİNA İLAN" dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. MAKİNABURADA, ÜYELİK SÖZLEŞMESİnde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "MAKİNA İLAN" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYElerine "MAKİNA İLAN" içerisinde KULLANICILARın ÜYElerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. MAKİNABURADA, ÜYElerin "MAKİNA İLAN" dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer ÜYEler tarafından "MAKİNA İLAN" üzerinden MAKİNABURADAe yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca "MAKİNA İLAN" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da "MAKİNA İLAN" üzerinden ÜYElerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. MAKİNABURADA, ÜYElerine "MAKİNA İLAN" dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik "MAKİNA İLAN" içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer ÜYE ve KULLANICIların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. MAKİNABURADA tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler MAKİNABURADA tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen MAKİNABURADAin yetkisi dahilindedir. MAKİNABURADA bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. MAKİNABURADA MAKİNA İLANI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. KULLANICILAR yalnızca hukuka uygun amaçlarla "MAKİNA İLAN" üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILARın ve ÜYElerin, "MAKİNA İLAN" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. "MAKİNA İLAN", ÜYEler tarafından MAKİNABURADA VERİTABANIna yüklenen İÇERİKlerin KULLANICIlar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. MAKİNABURADA, KULLANCIlar tarafından görüntülenen İÇERİKlerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu İÇERİKler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. KULLANICI "MAKİNA İLAN" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MAKİNABURADA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "MAKİNA İLAN" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ÜYEler tarafından oluşturulan ilanlardan ve İÇERİKlerden dolayı MAKİNABURADAin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MAKİNABURADA çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, MAKİNABURADA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. KULLANICIlar ve ÜYEler, MAKİNABURADAe "MAKİNA İLAN" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. MAKİNABURADA, KULLANICIlar ve ÜYEler tarafından MAKİNABURADAe iletilen veya "MAKİNA İLAN" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. KULLANICIlar ve ÜYEler, "MAKİNA İLAN" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, MAKİNABURADA’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. MAKİNABURADA, "MAKİNA İLAN" dahilinde sunulan hizmetleri ve "MAKİNA İLAN" dahilinde erişilen İÇERİKleri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. MAKİNABURADA, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. KULLANICIlar ve ÜYEler, MAKİNABURADAin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MAKİNABURADA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MAKİNABURADA tarafından yapabilir. MAKİNABURADA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICIlar ve ÜYEler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği KULLANICI veya ÜYEye aittir.

4.9. KULLANICIlar, "MAKİNA İLAN" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden ÜYE veya MAKİNABURADAin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "MAKİNA İLAN" üzerinden, MAKİNABURADAin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKlere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "MAKİNA İLAN" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MAKİNABURADAin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.11. MAKİNABURADA, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcısıdır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi almıştır. MAKİNABURADA, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla KULLANICIların "MAKİNA İLAN" üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.12. MAKİNABURADA, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.13. MAKİNABURADA, "MAKİNA İLAN"’ üzerinden KULLANICILAR veya ÜYEler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞMEleri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MAKİNABURADA aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "MAKİNA İLAN"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.14. "MAKİNA İLAN" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde MAKİNABURADA VERİTABANIndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak MAKİNABURADA VERİTABANIndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Sahibinden tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.15. "MAKİNA İLAN" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya MAKİNABURADAin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; MAKİNABURADA’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.16. "MAKİNA İLAN" üzerinden yayınlanan ilanların, MAKİNABURADA ARAYÜZÜnün MAKİNABURADAin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.17. "MAKİNA İLAN" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İÇERİKin MAKİNABURADA’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce MAKİNABURADA sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.18. "MAKİNA İLAN" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve MAKİNABURADAin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.19. MAKİNABURADA VERİTABANI ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Sahibinden’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "MAKİNA İLAN" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "MAKİNA İLAN"nin (sınırlı olmamak kaydıyla MAKİNABURADA VERİTABANI, MAKİNABURADA ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MAKİNABURADAin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "MAKİNABURADA'e ait ve/veya MAKİNABURADA tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICIlar, MAKİNABURADA hizmetlerini, MAKİNABURADA bilgilerini ve "MAKİNABURADA’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MAKİNABURADAin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde MAKİNABURADA tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde MAKİNABURADAin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları dahilinde MAKİNABURADA tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde MAKİNABURADA; MAKİNABURADA hizmetleri, MAKİNABURADA bilgileri, MAKİNABURADA telif haklarına tabi çalışmaları, MAKİNABURADA ticari markaları, MAKİNABURADA ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. MAKİNA İLAN KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

MAKİNABURADA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda "MAKİNA İLAN"’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MAKİNABURADA işbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MAKİNABURADA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MAKİNABURADAin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MAKİNABURADAin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu MAKİNA İLAN Kullanım Koşulları MAKİNABURADA tarafından "MAKİNA İLAN" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICIlar ve ÜYEler, işbu sözleşme hükümlerini "MAKİNA İLAN"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "MAKİNABURADA, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "MAKİNA İLAN" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

SON İZLENEN İLANLAR
Çift Kafa Gönye Kesme Testere Makinesi
Taiwan FREZE
Yatay Honlama Makinesi
Pazarlıklı TT 50 4X4 New Holland Traktör
180 TON HİDROLİK PRES
Satılık 86 model 184 Leyland Traktör
BEKO LODER MASTAŞ 444 BU FİYATA KAÇMAZ
Vizesi Yeni Yapılmış New Holland TT55B
Primer Darbeli Kırıcılar
Satılık 99 Model MF 240 Traktör
BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN İLANLAR
double Mantı Makinası
double satılık işbora 4x4 fiat 480 motorlu
double Her Çeşit Yuvarlak Sap Yapma Makinası
double Sahibinden Satılık 99 Model 54C Fiat Traktör
double SAHİBİNDEN SATLIK MASTER MV303 BİÇER PATOZ
double şanlıurfa’da satılık komple tesis un değirmeni
BU AY EN ÇOK İZLENEN İLANLAR
double Mantı Makinası
double Her Çeşit Yuvarlak Sap Yapma Makinası
double Sahibinden Satılık 99 Model 54C Fiat Traktör
double satılık işbora 4x4 fiat 480 motorlu
double SAHİBİNDEN SATLIK MASTER MV303 BİÇER PATOZ
double şanlıurfa’da satılık komple tesis un değirmeni
İSTATİSTİKLER
Yayındaki ilan sayısı: 44740
Kategori sayısı: 828
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası
makinaburada.net'de yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makinaburada.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.